• Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk, I.A. Railko
  • UDC 613.2:616.1