• Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk, I.A. Railko
  • UDC 613.2:616.1
  • Authors: S.M. Kuzminskiy, H.T. Arkhypchuk
  • DOI 10.33273/2663-9726-2020-52-1-77-78
  • Authors: M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, N.V. Kurdil, L.A. Ustinova, A.P. Hrynko, P.V. Aleynov, V.S. Mykhailov
  • UDC 614.84+615+378.2
  • DOI 10.33273/2663-9726-2022-56-1-62-73