• Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk, I.A. Railko
  • UDC 613.2:616.1
  • Authors: S.M. Kuzminskiy, H.T. Arkhypchuk
  • DOI 10.33273/2663-9726-2020-52-1-77-78