On the results of international cooperation of the research center in the field of chemical, biological, radiologycal and nuclear safety (2017-2021)

  • Authors: M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, N.V. Kurdil, L.A. Ustinova, A.P. Hrynko, P.V. Aleynov, V.S. Mykhailov
  • UDC: 614.84+615+378.2
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-62-73
Download attachments:

M. Prodanchuk1, O. Kravchuk1, N. Kurdil1, L. Ustinova2, A. Grinko1, P. Aleinov1, V. Mikhailov1

 

1 L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health (State Enterprise), Kyiv, Ukraine
2 Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

 

Abstract. The scale and nature of the existing external and internal threats form the directions of international security cooperation for Ukraine, which today focus on a range of topical issues in the field of chemical, biological and radiation safety.

Aim. Evaluation of the results of international cooperation of the Scientific Center in the field of chemical safety, in particular in matters related to the identification of controlled and toxic chemical substances.

Materials and Methods. The results of the international activity of the Scientific Center in the field of chemical safety for the past 5 years are summarized; cooperation with international donors, representatives of the government of Ukraine, scientists and non-governmental organizations is summarized.

Results. A key event in the field of international cooperation was participation in G-7 Regular Meeting within the framework of the Global Partnership (Munich, Germany, 2014), where Ukraine presented about 90 projects in three areas: chemical, biological and physical nuclear safety. The results of the implementation of OSCE Project Coordinator in Ukraine: "Integrated Chemical Safety and Security Program in Ukraine (ICSSP) (2014-2019) and "Enhancing Ukraine's Chemical Emergency Response Capacity) (2020-2021) are highly appreciated. Participation in Project Project 57: Strengthening crime scene forensics capabilities in investigating CBRN incidents in the South East and Eastern Europe Centers of Excellence Region (2018-2020) and "South East and Eastern Europe CBRN Risk Mitigation and Security Governance Program (UNICRI) (2021) had significant scientific and practical results.

Conclusions. Participation in the work of international projects is invaluable in shaping the professional worldview of scientists and specialists whose activities belong to the sphere of CBRN security. The joint implementation of international initiatives provides a real opportunity for the operational implementation of new experience in practice, which is reflected in the plans of scientific works, the content of trainings and educational programs for the training of specialists who, according to their professional duties, need modern knowledge in the field of managing the consequences of CBRN threats.

Key Words: chemicals, chemical safety, toxicology.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Курділь НВ. Національні пріоритети у сфері хімічної безпеки та захищеності у відповідності до вимог Глобального партнерства G7 проти розповсюдження зброї масового знищення (підготовлено за матеріалами Міжнародної конференції «Забезпечення прав людини на охорону здоров’я, безпечне і захищене середовище життя», 10-11 грудня 2017, Київ) / Н.В. Курділь // Медицина неотложных состояний. 2018; 1 (88). Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/45706.doi: 10.22141/2224-0586.1.88.2018.124980.

2. Проданчук МГ, Кравчук ОП, Курділь НВ, Ракс ВА, Михайлов ВС, Алейнов ПВ. Референсцентр ідентифікації та контролю хімічних речовин: роль і місце в національній системі хімічної безпеки. Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020; 2(89): 14–19.

3. Курділь НВ. Досвід Хорватії в розбудові системи хімічного, біологічного, радіаційного і ядерного захисту (інформаційне повідомлення, підготовлене за матеріалами Світового Конгресу «ХБРЯ - прикладні науки і управління наслідками – 2018», Цавтат, Хорватія, 2-4 вересня 2018 р.). Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2019; 2: 53-60. DOI:10.33273/2663- 4570-2019-86-2-53-57.

4. Бережнов СП, Петрашенко ГІ, Курділь НВ, Зінов`єва МЛ, Федь ДВ, Ракс ВА, Зав`ялова НГ, Устінова ЛА, Коробка ВП, Швець РМ. Сучасна модель навчально-тренінгового центру з підготовки експертів у сфері хімічної, біологічної, радіаційної і ядерної безпеки (результати першого тренінгу з хімічної безпеки в рамках Проєкту 57: Посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні ХБРЯ інцидентів. Україна, Київ, липень 2019 р.). Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020; 2(89): 20 - 26.

5. Алейнов ПВ, Ракс ВА. Методичні рекомендації щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин. К.: Ваіте; 2020: 54 с.

6. Савицький ВЛ, Проданчук МГ, Устінова ЛА, Бобильова ОО, Петрашенко ГІ, Баркевич ВА, Курділь НВ. Про результати роботи он-лайн науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму сучасних радіаційних та хімічних загроз” 15-16 квітня 2021 року, Київ. Єдине здоров’я та проблеми харчування в Україні. 2021; 2: 100 – 117.

 

Стаття надійшла до редакції 22.12.2021 р./ Received December 22, 2021.