VІ International Partnership Scientific Practical Conference "Rational Nutrition Contemporary Aspects"

Download attachments:

11-12 квітня 2013 року відбулася VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування» під егідою Міністерства охорони здоров’я України, Українського науково-дослідного інституту харчування, біотехнології та фармації, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Асоціації дієтологів України. У конференції взяли участь дієтологи, гастроентерологи, хірурги, імунологи, педіатри, сімейні лікарі, гігієністи з більшості регіонів України та з-за кордону. Серед них — головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України Н.В. Півень, професор Департаменту харчування Університету м. Ульм (Німеччина) М. Флехтнер-Морс, професори Національного медичного університету імені О.О. Богомольця С.М. Ткач, О.Ю. Губська, О.Ю. Йоффе, Ю.В. Марушко, а також відомі вчені професори В.Н. Корзун, І.П. Козярин, В.І. Паньків.

Відкрив конференцію президент Асоціації дієтологів України, головний позаштатний дієтолог МОЗ України, директор ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України» О.В. Швець. Він привітав присутніх з початком роботи важливого науково-практичного зібрання і зупинився на нагальних проблемах, пов’язаних із сучасною системою організації раціонального харчування та його значенні для здоров’я людей. Окремо він сконцентрував увагу на негативних наслідках нездорового харчування, як одного з ключових факторів ризику виникнення неінфекційних хвороб, що має бути в полі зору прискіпливої уваги не лише фахівців-медиків, гігієністів, а й суспільства в цілому.

З доповіддю «Персоніфікована медицина: нут-ригеноміка та фармакогеноміка — майбутнє профілактики та лікування найбільш загрозливих хвороб сучасності» виступив професор, д.мед.н. С.М. Ткач (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ). Для попередження загроз, пов’язаних саме з нездоровим харчуванням, слід збільшити кількість фахівців у галузі харчування, нутриціології, дієтології, що сприятиме поглибленню та поширенню знань, а також профілактиці захворювань.

На пленарному засіданні з доповіддю щодо актуальних питань контролю неінфекційних захворювань виступив О.В. Швець. На його думку, необхідно скласти і прийняти Національний план дій боротьби з хронічними неінфекційними хворобами в Україні.

У своїй доповіді «Роль збалансованого харчування у профілактиці неінфекційних захворювань» професор Маріон Флехтнер-Морс з Департаменту харчування Університету м. Ульм (Німеччина) відзначила, що з кожним роком поширеність НІЗ стрімко зростає і саме збалансоване харчування може зупинити або знизити рівень даної захворюваності.

Науковий симпозіум «Особливості харчування людей у певні періоди життя» відкрили д.мед.н, професор І.П. Козярин (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ) та д.мед.н., професор В.Н. Корзун (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ).

У ході конференції були висвітлені актуальні питання та практичні аспекти раціонального харчування: «Здорова дієта для дорослих — зміст рекомендацій для зменшення ризику небезпечних хвороб» (доповідач — к.мед.н., доцент О.В. Швець, НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ), «Харчування людей похилого віку з точки зору доказової медицини» (доповідач — к.мед.н., доцент О.А. Мартинчук, НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ), «Зменшення споживання солі та видалення транс-жирів з продуктів харчування — ефективні заходи зниження неінфекційної захворюваності» (доповідач — В.В. Сластін, Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації, м. Київ), «Особливості здорового харчування під час вагітності та вигодовування груддю» (доповідач — к.мед.н. Г.К. Сизенко, НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ), «Програма «Шкільне молоко» — спосіб формування у дітей свідомого ставлення до здорового харчування» (доповідач — координатор програми «Шкільне молоко» Г.В. Якименко, компанія ТОВ «Тетра Пак»).

На особливу увагу заслуговують пленарні лекції. «Гігієнічні проблеми профілактики гіпотиреозу у вагітної та плода» прочитав професор В.Н. Корзун, «Органічна їжа — складова добових раціонів харчування населення України» — професор І.П. Козярин (НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ). Своїм досвідом поділилися професор Г.М. Драннік (НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ), прочитавши лекцію «Мікроби для здоров’я» та професор О.Ю. Губська (НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ) «Пробіотик — лікарський засіб чи спеціальний продукт харчування?» Ці та багато інших повідомлень викликали бурхливе обговорення, дискусії, було поставлено чимало запитань.

У ході конференції відбувся ще один симпозіум. Він також проходив під егідою Асоціації дієтологів України і був присвячений проблемам «Ожиріння у XXI столітті: досягнення та прогрес у вирішенні цієї глобальної проблеми». Його відкрили д.мед.н., професор В.І. Паньків (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії МОЗ України, м. Київ) та головний позаштатний дієтолог МОЗ України, к.мед.н., доцент О.В. Швець.

Щодо шляхів вирішення проблем ожиріння були присвячені доповіді О.В. Швеця («Огляд сучасних ефективних підходів до лікування надмірної ваги»), професора В.І. Паньківа («Ожиріння, ризик та природний перебіг ендокринних захворювань», професора О.Ю. Йоффе («Сучасні стандарти лікування морбідного ожиріння»), О.А. Мартинчука («Можливості спеціальних продуктів харчування у програмі корекції надмірної маси тіла та ожиріння», Л.В. Москальчук («Вплив ожиріння на дітородну функцію у жінок та перебіг вагітності»), після яких були проведені обговорення та активні дискусії.

Науково-практична конференція, безперечно, досягла своєї мети — сприяла підвищенню рівня кваліфікації фахівців, поглибленню, розширенню і оновленню професійних знань, ознайомленню з новими можливостями їх практичного застосування в медицині.

Після конференції відбулася нарада обласних позаштатних спеціалістів з дієтології під керівництвом Головного позаштатного дієтолога МОЗ України, доцента кафедри внутрішніх хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.мед.н О.В. Швеця. Під час наради розглядались проблеми щодо роботи дієтологічної служби України, були визначені напрямки удосконалення її діяльності.

Оргкомітет конференції висловлює вдячність всім доповідачам та учасникам, а також спонсорам конференції.

 

Старший науковий співробітник ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», к.мед.н. Банковська Н.В.

 

Надійшла до редакції 10.06.2013 р.