Порівняльний аналіз клінічного перебігу наркотичних отруєнь при різних комбінаціях опіоїдів, психостимуляторів і алкоголю

  • Автори: Н.В. Курділь, О.В. Іващенко, В.В. Андрющенко, К.О. Супрун
  • УДК: 615.099+615.015.2+616.099
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-50- 61
Завантажити прикріплення:

Н.В. Курділь1, О.В. Іващенко2, В.В. Андрющенко3, К.О. Супрун1

1 Державне Підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
2 Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Міністерства охорони здоров’я України кафедра медицини невідкладних станів, м. Київ, Україна
3 КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, м. Київ, Україна

 

Резюме. Клінічна оцінка комбінованих наркотичних отруєнь є доволі складною справою, так як незважаючи на прогрес у розумінні фармакологічних ефектів та токсичності багатьох сучасних наркотичних речовин і прекурсорів, їх комбінована дія у більшості випадків залишається невідомою.

Мета. Дослідження особливостей клінічного перебігу комбінованих отруєнь, спричинених одночасним споживанням наркотиків різних груп і алкоголю.

Матеріали та методи. Досліджено медичні дані 212 випадків наркотичних отруєнь (передозувань). Оцінені клінічні і лабораторні параметри пацієнтів з різними комбінаціями опіоїдів, алкоголю і психостимуляторів. Статистичний аналіз проведено за допомогою пакету Microsoft Excel 2019, використаний критерій Стьюдента t для парних вибірок, кореляційний аналіз Пірсона, р≤0,05.

Результати. Вживання опіоїдів, алкоголю, психостимуляторів в різних комбінаціях призводить до розвитку специфічної картини отруєння. Залежно від комбінації наркотичних речовин і алкоголю виникають ти чи інші токсичні симптоми і синдроми, які відрізняються характером, тривалістю, інтенсивністю, частотою, в залежності від комбінації і дози наркотичних речовин. Так, наприклад, комбіновані отруєння за участі опіоїдів, алкоголі, психостимуляторів відрізняються частотою розвитку гіпотонії, аритмій, м’язової атонії, рабдоміолізу, електролітних і метаболічних порушень. Встановлений кореляційний зв’язок між кількістю виявлених токсикантів та тривалістю перебування пацієнта в умовах відділенні інтенсивної терапії (r=0,7864, p=0,00123) та наявністю біомаркерів нефро- і гепатотоксичності (r=0,5285, p=0,00411); не підтверджений кореляційний зв'язок між кількістю токсикантів та розвитком оліго-анурії (r=0,0007, p=0,001).

Висновки. Дослідження клініко-лабораторних особливостей перебігу комбінованих наркотичних отруєнь, спричинених одночасним споживанням 3-х і більше токсикантів є актуальним напрямком сучасної клінічної токсикології і медицини невідкладних станів.

Ключові слова: наркотики, алкоголь, комбіновані отруєння.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. World Drug Report 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.XI.9). Drugs and age. Drugs and associated issues among young people and older people. Electronic resource. URL: https://www.unodc.org/ wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_4_YOUTH.pdf/

2. European Drug Report 2020: Trends and Developments. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020), Publications Office of the European Union, Luxembourg. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2020_en. doi:10.2810/420678.

3. Day C (2014) Benzodiazepines in Combination with Opioid Pain Relievers or Alcohol: Greater Risk of More Serious ED Visit Outcomes. Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Rockville, MD.

4. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2021: Trends and Developments. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en.

5. Looking back on 25 years of annual reporting on the drugs problem in Europe. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/brochures/25-years-annual-reporting_en. doi:10.2810/199193.

6. Jones AW, Kugelberg FC, Holmgren A, Ahlner J (2011) Drug poisoning deaths in Sweden show a predominance of ethanol in mono-intoxications, adverse drug–alcohol interactions and poly-drug use. Forensic Sci Int 206: 43– 51.

7. Seth P, Scholl L, Rudd RA, Bacon S (2018) Overdose deaths involving opioids, cocaine, and psychostimulants — United States, 2015– 2016. Morb Mortal Wkly Rep 67: 349– 58.

8. Castle I-JP, Dong C, Haughwout SP, White AM (2016) Emergency department visits for adverse drug reactions involving alcohol: United States, 2005 to 2011. Alcohol Clin Exp Res 40: 1913– 25.

9. White AM, Hingson RW, Pan I-J, Yi H-Y (2011) Hospitalizations for alcohol and drug overdoses in young adults ages 18–24 in the United States, 1999–2008: results from the nationwide inpatient sample. J Stud Alcohol Drugs 72: 774– 86.

10. Castle I-JP, Dong C, Haughwout SP, White AM (2016) Emergency department visits for adverse drug reactions involving alcohol: United States, 2005 to 2011. Alcohol Clin Exp Res 40: 1913– 25.

11. Decuyper I, Armentia A, Martнn-Armentia B, Almuzara AC, Ebo DG, Brucker HA. Adverse Reactions to Illicit Drugs (Marijuana, Opioids, Cocaine) and Alcohol. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Aug; 9(8):3006–14. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.061.

12. Preuss CV, Kalava A, King KC. Prescription of Controlled Substances: Benefits and Risks (2021) Aug 31. In: Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30726003 Free Books & Documents.

13. Walderhaug E, Seim-Wikse KJ, Enger A, Milin O. Polydrug use - prevalence and registration. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Sep 23; 139(13). doi: 10.4045/tidsskr.19.0251. Print 2019 Sep 24.

14. Font-Mayolas S, Hernбndez-Serrano O, Gras ME, Sullman MJM. Types of Polydrug Use Among Spanish Students in Health Sciences. J Addict Nurs. 2019 Apr/Jun; 30(2):108-113. doi: 10.1097/JAN.0000000000000274.

15. Wang L, Min JE, Krebs E, Evans E, Huang D, Liu L, Hser YI, Nosyk B. Polydrug use and its association with drug treatment outcomes among primary heroin, methamphetamine, and cocaine users. Int J Drug Policy. 2017 Nov; 49:32-40. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.07.009. Epub 2017 Sep 6. PMID: 28888099 Free PMC article.

 

Стаття надійшла до редакції 22.12.2021 р. / Received December 22, 2021.