2019, №2 (51)

 • Автори: О.Ф. Аксьонова, Д.О. Торяник, Л.Ф. Павлоцька, А.О. Борисова
 • УДК 613.2-053.7
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-12-20
 • Автори: О.Ю. Іоффе, О.П. Стеценко, Т.В. Тарасюк, М.С. Кривопустов
 • УДК 613.2:616-089
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-21-27
 • Автори: А.А. Калашніков, Г.М. Войтенко, О.М. Лосєв, Н.В. Курділь, В.С. Михайлов, І.І. Головецький, О.Г. Луценко
 • УДК 615.322/.324:638.167
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-28-38
 • Автори: О.П. Кравчук, О.М. Багацька, В.І. Медведєв, А.П. Гринько, Л.П. Іванова, О.М. Кузнєцова, В.І. Лишавський, С.І. Ющук, Г.І. Петрашенко
 • УДК 613:26:632.95.028
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-39-48
 • Автори: А.А. Калашніков, Н.В. Курділь, О.Г. Луценко, Г.М. Войтенко, А.Г. Богомол
 • УДК 615.9:613.2-099+614.31
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-49-59
 • Автори: І.Т. Матасар, Л.М. Петрищенко, О.Г. Луценко
 • УДК 577.161:612.015.6:612.3.002.35
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-60-77
 • Автори: А.Г. Шапар, О.В. Міхєєв, М.В. Величко
 • УДК 574.4:502.35:614.8.026.1
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-78-81
 • Автори: І.Р. Тимофійчук, Л.Г. Доцюк, С.Б. Семененко, Л.Д. Борейко, Н.Ю. Семененко
 • УДК 613.2:642.09]-057.87:64
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-82-86