Вітаємо!

Вітаємо на веб-сайті Журналу "Єдине здоров'я та проблеми харчування України"!

ISSN 2663-9726 (Друкований), ISSN 2664-0694 (Онлайн).

DOI 10.33273/2663-9726

Періодичність: 2-4 рази на рік.

Заснований у 1932 році.

 

Журнал приймає роботи українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не подавалися до інших видань, згідно з основними рубриками журналу:

• оглядові статті та лекції з сучасних концепцій харчової безпеки;
• нові оригінальні методики наукових досліджень;
• рецензії на монографії та підручники;
• інформація про наукові форуми, конгреси, симпозіуми і конференції.

Журнал не приймає перероблені опубліковані статті, які не містять нового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. Опубліковані статті і розширені анотації англійською мовою відкриті для вільного доступу на WEB-сайті журналу. Розширені анотації англійською мовою аналізуються міжнародними наукометричними і бібліографічними базами. Копії статей в PDF-форматі розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.