Редакційна колегія

 

Проданчук М.Г.,
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМНУ, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м.Київ, головний редактор

Власик Л.І.,
доктор медичних наук, професор, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м. Чернівці, науковий редактор

Петрашенко Г.І.,
кандидат медичних наук, ст. науковий співробітник, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м. Київ, відповідальний секретар

Герілович А.П.,
доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків

Грузева Т.С.,
доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Кметь Т.І.,
доктор медичних наук, доцент, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Коваленко В.М.,
доктор біологічних наук, професор ДУ Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Омельчук С.Т.,
доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 

Радченко В.Г.,
доктор біологічних наук, професор, Інститут еволюційної екології НАН України, м. Київ

Сміянов В.А.,
доктор медичних наук, професор, Сумський державний університет, м. Суми

Daniel Hryhorczuk,
Doctor, MD, Director of Environmental Health, University of Illinois, Chicago, USA

Boris D. Lushniak,
Professor & Dean University of Maryland School of Public Health, USA

Timothy B. Erickson,
Doctor, MD, Chief Toxicology, Brigham Health, Harvard Humanitarian Initiative, USA