Особливості обміну білків, їхнє фізіологічне значення та фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях

  • Автори: І.Т. Матасар
  • УДК: 577.122:612.394:613.22:614.876
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-35-49
Завантажити прикріплення:

Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

 

Резюме. Мета. Білки так само як й інші інгредієнти їжі формують тканини, вони є складовою ензимів, гормонів, беруть участь у процесах росту, розвитку та відновлення органів і систем живого організму.

Матеріали та методи. У статті наведені основні джерела білків для організму людини та показано їх функціональне значення. Зосереджено увагу на фактичному споживанні протеїнів дітьми, які мешкають у населених пунктах, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕС. Показано, що в раціонах харчування дітей недостатньо містилося м'яса та м'ясопродуктів, риби та рибопродуктів, яєць, молока та молочних продуктів, вершкового масла, сметани та твердих сирів. Наведено визначення ідеального білка. Відображено, що якість білків окреслюється набором амінокислот, з яких вони складаються та їх загальним числом, а також послідовністю з'єднання останніх між собою.

Висновки. Проаналізовано вміст незамінних амінокислот згідно з раціонами харчування дітей та описано їхнє значення. Підкреслено необхідність проведення заходів, які гарантуватимуть споживання білка у межах фізіологічних потреб, що сприятиме профілактиці аліментарних та аліментарнозалежних захворювань.

Ключові слова: аварія на ЧАЕС, аліментарний маразм, гіпоталамус, джерела надходження, ідеальний білок, квашіоркор, населення, незамінні амінокислоти, олігопептиди, поживні речовини, рекомендоване добове споживання, поліпептиди, продукти харчування, рецепторний імпринтинг, споживання білків, фізіологічне значення, центр голоду.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Александров ЮИ. Единая концепция сознания и эмоций: экспериментальная и теоретическая разработка (рус.): Материалы Первой Российской конференции по когнитивной науке : тезисы докладов (9-12 октября 2004 года). Казань: КГУ, 2004: 14 -15.

2. Гігієна дітей та підлітків: підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. Матасара ІТ, Берзінь ВІ, Луценко ОГ, Абдуллаєв ФР. Київ: Гордон, 2019. 364с.

3. Изард КЭ. Психология эмоций = The Psychology of Emotions. Питер, 2007. С. 27: 464 с. (Мастера психологии). ISBN 5-314-00067-9.

4. Интернет-издание Россия и Америка в XXI веке. Дата обращения: 30 июля 2013. Архивировано 19 октября 2013.

5. Поліщук ТВ, Гуліч МП, Карпенко ЛО. Гігієнічна оцінка особливостей мікронутрієнтного складу молока та традиційних кисломолочних продуктів вітчизняного виробництва. Гігієна населених місць. 2012; 60:229–36.

6. Поліщук ТВ. Гігієнічна оцінка фактичного споживання молока та молочних продуктів дитячим населенням та визначення їх ролі в забезпеченні раціону дітей мікронутрієнтами. Гігієна населених місць. 2012; 59: 241–48.

7. Профилактика эссенциальных нутриентных дефицитов у детей младшего возраста, проживающих на радиоактивно загрязненных и эндемичных по йоду территориях Украинского Полессья. Матасар ІТ, Луценко АГ, Петрищенко ЛН. Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. Минск: РНМБ. 2013; 22: 287-90.

8. Шилкин ВВ., Филимонов ВИ. Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека. В 3 томах. ГЭОТАР-Медиа. 2013. (2): 736. ISBN 978-5-9704-2364-6.

9. Donkelaar, Clinical Neuroanatomy, 2011: 604.

10. Gianni Biolo, 2013 – Protein metabolism and requirements https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/23075582/

11. Journal botanique de l'Academie des sciences de la RSS d'Ukraine, (63):457-88.

12. Malthus, An Essay on the Principle of Population | Library of Economics and Liberty. www.econlib.org. Дата обращения: 13 июня 2017.

13. Michelle A. Kominiarek, 2017 Nov 1 – Nutrition Recommendations in Pregnancy and Lactation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5104202.

14. Sophia E Yeung 1, Leslee Hilkewich 2, Chelsia Gillis 3, John A Heine 2 4, Tanis R Fenton, 2017 May 3 – Protein intakes are associated with reduced length of stay: a comparison between Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) and conventional care after elective colorectal surgery https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28468890.

 

Стаття надійшла до редакції 15.06.2021р. / Received June 15, 2021.