Структурні, гендерні та вікові особливості отруєнь на робочому місці в урбанізованому регіоні

  • Автори: А.О. Волосовець, Н.В. Курділь, О.В. Іващенко, О.І. Білошицька
  • УДК: 614.8+613.6
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2023-58-1-19-33

А.О. Волосовець1, Н.В. Курділь2, О.В. Іващенко1, О.І. Білошицька1

 

1Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, кафедра медицини невідкладних станів, м. Київ, Україна

2Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. Одним із актуальних напрямків клінічної токсикології в багатьох країнах світу є дослідження особливостей гострих отруєнь, що виникають на робочому місці.

Мета. Дослідження структури, вікових і гендерних особливостей отруєнь, що сталися на робочому місці серед населення м. Києва.

Матеріали та методи. Досліджено медичну документацію 264 пацієнтів з отруєннями на робочому місці, віком 18-72 роки; чоловіків – 184, жінок – 80. Лікування проведено у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у 2002-2021 рр. Статистична обробка – Microsoft Excel 2019.

Результати. За результатами аналізу звернень за екстреною медичною допомогою у період 2002-2021 рр. з приводу гострих отруєнь на робочому місці встановлено, що незважаючи на істотне зменшення щорічної чисельності звернень з приводу виробничого травматизму, частка гострих отруєнь на робочому місці, серед усіх випадків виробничого травматизму залишається стабільним показником і дорівнює 3,5 %.

Серед пацієнтів чоловічої статі найчисельнішою є вікова група 21-30 років, серед жінок – 41-50 років; інгаляційні отруєння діагностовано у 42,4 % пацієнтів; потрапляння токсичної речовини через слизові очей та шкіру у 23,1 % та 13,25 % відповідно; різні шляхи – у 10,2 %. Госпітальна летальність серед жінок становила 3,75 %, серед чоловіків – 6,52 %, загальна летальність серед отруєнь, що сталися на робочому місці, – 5,7 % (15 випадків).

Більшість випадків отруєння (90,9 %) відбуваються на підприємствах та установах, що безпосередньо не пов’язані із використанням хімічно небезпечних речовин. Серед чоловіків переважали отруєння високотоксичними речовинами (чадний газ, органічні розчинники, етиленгліколь, важкі метали), а серед жінок – отруєння дезінфікуючими засобами та продуктами побутової хімії (хлор, аміак, перекис водню, кислоти та луги). Серед лідерів по кількості випадків були такі сфери як: «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність», «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами», «Будівництво», «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок», що разом – 47,3 % усіх випадків.

Висновки. Систематичний моніторинг та аналіз госпітальної структури отруєнь на робочому місці – це запорука формування безпечного виробничого середовища та збереження здоров’я працюючого населення.

Ключові слова: отруєння на робочому місці, стать, вік.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. 2021/2165(INI) – A new EU strategic framework work on health and safety at work post 2020 (including a better protection of workers from exposure to harmful substances, stress at work and repetitive motion injuries). Electronic resource. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0023_EN.html.

2. U.S. Bureau of Labor Statistics. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bls.gov.

3. Kurdil NV, Padalka VM, Bogomol AG. Review ofacute industrial poisonings of chemical etiology according to the data of the toxicology department of the Kyiv City Clinical Emergency Hospital (2003-2012). Collection of materials of the scientific and practical conference "Actual problems of diagnosis, treatment and prevention of occupational diseases in Ukraine". – Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine. Kryvyi Rih (June 7). 2013: p. 152 – 57.

4. Levchenko OE, Kurdil NV, Padalka VM, Bogomol AG, Lutsenko OG, Andryushchenko VV, Struk VF. Practical aspects of providing medical assistance in cases of chemical incidents at work / O.E. Levchenko, N.V. Kurdil, V.M. Padalka, A.G. Bogomol, O.G. Lutsenko, V.V. Andryushchenko, V.F. Pods // Medicine of urgent conditions. 2016; 32(73). p. 105 – 110.

5. International Labor Organization (ILO) (English International Labor Organization). Official site. https://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm.

6. Law of Ukraine "On Labor Protection" dated 14.10.1992 No. 2694-XII. Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text.

7. State Service of Ukraine on Labor Issues. Electronic resource. Access mode. https://dsp.gov.ua/category/diyalnist/travmatyzmstatystyka-prychyny.

8. National Occupational Safety and Health Profile Ukraine – 2018. The project is funded by the European Union. EU-ILO Project Enhancing the labor administration capacity to improve working conditions and tackle undeclared work. 2018. Рр. 147.

9. Resolution of the CMU of August 25, 2004 No. 1112 "Procedure of investigation and record keeping of accidents, occupational diseases and accidents at work."Electronic resource. Access mode: https://www.kmu.gov.ua/npas/8175025.

10. Downs JW, Wills BK, Cumpston KL. et al. Descriptive epidemiology of clinically significant occupational poisonings, United States, 2008-2018. Clin Toxicol (Phila). 2021 Dec;59(12):1259-1263. doi: 10.1080/15563650.2021.1892717.

11. Lezaun M. Poisonings at the workplace. An Sist Sanit Navar. 2003;26 Suppl 1:265-73. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12813490.

12. Verschoor L, Verschoor AH. Work-related disease. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009 May 16;153(20):964-7.

13. Carder M, Seed JM, Money A. et al. Occupational and work-related respiratory disease at tribute to cleaning products. Occup Environ Med. 2019 Aug;76(8):530-536. doi: 10.1136/oemed-2018-105646

14. TanHH, TeoS, Tseng HC. Work-related chemical exposures presenting to an emergency department in Singapore. Occup Med (Lond). 2014 Mar;64(2):113-9. doi: 10.1093/occmed/kqt158

15. Magalhaes A, Caldas E. Occupational exposure and poisoning by chemical products in the Federal District. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019; 72 (Suppl 1):32-40. URL: https://www.scielo.br/j/reben/a/CDGyFY9g6qNSq4ywcRsGhff/?lang=en/

16. Tiesman H, Konda S, Cimineri L, Castillo D. Drug overdose deaths at work, 2011-2016. Inj Prev.2019 Dec; 25(6):577-580.doi: 10.1136/injuryprev-2018-043104.

17. U.S. Department of labor. Occupational Safety and Health Administration. https://www.osha.gov/chemicalhazards.

18. Gummin DD, Mowry BJ, Beuhler CM, et al. 2020 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 38th Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2021 Dec;59(12):1282-1501. doi: 10.1080/15563650.2021.1989785.

19. American Association of Poison Control Centers. [Electronic resource].– Access mode: http://www.aapcc.org/DNN.

20. National Poison Data System. [Electronic resource].– Access mode: http://www.aapcc.org/data-system.

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2023 р.

The article was received on February, 20th, 2023