Про результати міжнародного співробітництва наукового центру у сфері хімічної, біологічної та радіаційно-ядерної безпеки (2017-2021)

  • Автори: М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, Н.В. Курділь, Л.А. Устінова, А.П. Гринько, П.В. Алейнов, В.С. Михайлов
  • УДК: 614.84+615+378.2
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-62-73
Завантажити прикріплення:

М.Г. Проданчук1, О.П. Кравчук1, Н.В. Курділь1, Л.А. Устінова2,А.П. Гринько1, П.В. Алейнов1, В.C. Михайлов1

1 Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна
2 Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

 

Резюме. Масштаб і характер існуючих зовнішніх і внутрішніх загроз формує для України напрями міжнародного безпекового співробітництва, які сьогодні зосереджуються на колі актуальних питань у сфері хімічної, біологічної та радіаційної безпеки.

Мета. Оцінка результатів міжнародного співробітництва Наукового центру у сфері хімічної безпеки, зокрема в питаннях, що стосуються ідентифікації контрольованих і токсичних хімічних речовин.

Матеріали та методи. Підведено підсумки міжнародної діяльності Наукового центру у сфері хімічної безпеки за останні 5 років; узагальнено співпрацю з міжнародними донорами, представниками уряду України, науковцями і неурядовими організаціями.

Результати. Ключовим заходом у сфері міжнародного співробітництва була участь у черговому засіданні G-7 в рамках Глобального партнерства (Мюнхен, Німеччина, 2014 р.), де Україна представила приблизно 90 проєктів за трьома напрямками: хімічна, біологічна та фізична ядерна безпека. Високо оцінені результати реалізації Проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні: «Інтегрована програма хімічної безпеки та захищеності в Україні (2014-2019 рр.) і «Посилення спроможності України щодо реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з небезпечними хімічними речовинами» (2020-2021 рр.).

Науково-практичне значення мала участь у Проєкті 57 «Посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні ХБРЯ інцидентів» (ЄС, 2018-2020 рр.) і у Програмі Міжрегіонального дослідницького інституту злочинності та правосуддя ООН (ЮНІКРІ) - «Програма з пом'якшення ризику ХБРЯ та управління безпекою для Південно-Східної та Східної Європи (2021 р.).

Висновки. Участь у роботі міжнародних проєктів має неоціненне значення у формуванні професійного світогляду науковців і фахівців, чия діяльність належить до сфери ХБРЯ безпеки. Спільна реалізація міжнародних ініціатив надає реальну можливість оперативної імплементації нового досвіду в практику, що знаходить відображення у планах наукових робіт, змісті тренінгів та навчальних програм з підготовки фахівців, що за своїми професійними обов’язками потребують сучасних знань у сфері управління наслідками ХБРЯ загроз.

Ключові слова: хімічні речовини, хімічна безпека, токсикологія.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Курділь НВ. Національні пріоритети у сфері хімічної безпеки та захищеності у відповідності до вимог Глобального партнерства G7 проти розповсюдження зброї масового знищення (підготовлено за матеріалами Міжнародної конференції «Забезпечення прав людини на охорону здоров’я, безпечне і захищене середовище життя», 10-11 грудня 2017, Київ) / Н.В. Курділь // Медицина неотложных состояний. 2018; 1 (88). Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/45706.doi: 10.22141/2224-0586.1.88.2018.124980.

2. Проданчук МГ, Кравчук ОП, Курділь НВ, Ракс ВА, Михайлов ВС, Алейнов ПВ. Референсцентр ідентифікації та контролю хімічних речовин: роль і місце в національній системі хімічної безпеки. Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020; 2(89): 14–19.

3. Курділь НВ. Досвід Хорватії в розбудові системи хімічного, біологічного, радіаційного і ядерного захисту (інформаційне повідомлення, підготовлене за матеріалами Світового Конгресу «ХБРЯ - прикладні науки і управління наслідками – 2018», Цавтат, Хорватія, 2-4 вересня 2018 р.). Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2019; 2: 53-60. DOI:10.33273/2663- 4570-2019-86-2-53-57.

4. Бережнов СП, Петрашенко ГІ, Курділь НВ, Зінов`єва МЛ, Федь ДВ, Ракс ВА, Зав`ялова НГ, Устінова ЛА, Коробка ВП, Швець РМ. Сучасна модель навчально-тренінгового центру з підготовки експертів у сфері хімічної, біологічної, радіаційної і ядерної безпеки (результати першого тренінгу з хімічної безпеки в рамках Проєкту 57: Посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні ХБРЯ інцидентів. Україна, Київ, липень 2019 р.). Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020; 2(89): 20 - 26.

5. Алейнов ПВ, Ракс ВА. Методичні рекомендації щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин. К.: Ваіте; 2020: 54 с.

6. Савицький ВЛ, Проданчук МГ, Устінова ЛА, Бобильова ОО, Петрашенко ГІ, Баркевич ВА, Курділь НВ. Про результати роботи он-лайн науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму сучасних радіаційних та хімічних загроз” 15-16 квітня 2021 року, Київ. Єдине здоров’я та проблеми харчування в Україні. 2021; 2: 100 – 117.

 

Стаття надійшла до редакції 22.12.2021 р./ Received December 22, 2021.