Аналіз міжнародних підходів до нормування пестицидів у продуктах переробки сільськогосподарської сировини (огляд літератури)

  • Автори: Л.П. Іванова, Т.В. Адамчук, А.П. Гринько, О.П. Кравчук, Г.І. Петрашенко
  • УДК: 547.6:613.2
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2021-55-2-94-99
Завантажити прикріплення:

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Мета. Аналіз міжнародних нормативних документів та наукових робіт щодо підходів до регламентації пестицидів у продуктах переробки сільськогосподарської сировини.

Результати. Здійснено аналіз існуючих в Україні та Європейському Союзі передбачених Комісією ВООЗ «Codex Alimentarius» (JMPR з питань оцінки залишків пестицидів) підходів щодо встановлення нормативів діючих речовин пестицидів у сільськогосподарській сировині та продуктах її переробки.

Проведено огляд проекту Європейської агенції з безпечності харчових продуктів (EFSA), основною метою якого є розробка бази даних типів переробки продуктів та факторів переробки для окремих діючих речовин пестицидів, згідно із розробленою системою класифікації та опису продуктів харчування.

Викладено концепцію Європейської асоціації виробників рослинної олії EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) щодо ідентифікації основних показників, які необхідно враховувати при нормуванні пестицидів в оліях рослинного походження. Зокрема проаналізовано варіанти інтерпретації коефіцієнту розподілу діючих речовин пестицидів між н-октанолом і водою, за допомогою якого можна передбачити, чи є речовина жиророзчинною (водорозчинною), а також оцінити тенденцію речовини до біоакумуляції в жирі. Представлено критерії для розрахунку максимальних рівнів залишкових кількостей (МДР) пестицидів в олії, виходячи з величин log Pow пестицидів та вмісту олії у вихідній сільськогосподарській сировині (насінні чи зерні олійних культур) на основі теоретичних факторів переробки.

Висновки. Таким чином, проведений огляд наукової літератури визначає необхідність удосконалення в Україні нормативно-методичної бази з гігієнічного нормування пестицидів та розробки ризик-орієнтованого підходу до вибору пріоритетних показників встановлення МДР пестицидів у продуктах переробки рослинного походження, що сприятиме підвищенню безпечності харчової продукції.

Ключові слова: пестициди, залишкові кількості, нормування, продукти переробки, олійні сільськогосподарські культури.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДЖЕРЕЛ) / REFERENCES

1. Проданчук МГ. Токсиколого-гігієнічні основи безпечності харчових продуктів. Журнал АМН України. 2002; 8(4): 693-702.

2. Yigit Nuran, Yakup Sedat Velioglu. Effects of processing and storage on pesticide residues in foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020; 60(21): 3622-41.

3. Комиссия «Кодекс Алиментариус»: руководство по процедуре. 26-е изд. Рим: ФАО/ВОЗ; 2018; 279 с.

4. Regulation (Ec) No 396/2005 of the European parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. Official Journal of the European Union. 2005; 48: 1-17; [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2005:070:FULL&from=EN.

5. Scholz R, Herrmann M, Kittelmann A, Schledorn M, Donkersgoed G, Graven C et al. Compendium of Representative Processing Techniques investigated in regulatory studies for pesticides. EFSA supporting publication. 2018; [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1508.

6. Donkersgoed G, Boogaard C, Graven C, Koopman N, Mahieu K, Velde-Koerts T et al. Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2 related to pesticide residues, Objective 2: Linking the processing techniques investigated in regulatory studies with the EFSA food classification and description system FoodEx2. EFSA supporting publication. 2018; 25 p; [Electronic resource]. URL: https://doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1509.

7. Scholz R, Donkersgoed G, Herrmann M, Kittelmann A, Schledorn M, Graven C. European database of processing factors for pesticides. EFSA supporting publication 2018; 50 р; [Electronic resource]. URL: https://doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1510.

8. FEDIOL position on pesticide Maximum Residue Levels (MRLs) in vegetable oils and fats. 2018. Ref. 11SAF181_rev1 [Electronic resource]. URL: https://www.fediol.eu/web/pesticide%20residues/1011306087/list1187970118/f1.html.

9. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2005. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues Geneva, Switzerland, 20–29 Sept. 2005. [Electronic resource]. URL: https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPR05report.pdf .

10. EU Pesticides database Maximum Residue Levels [Electronic resource]. URL: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm.

11. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4 000 2001. затв. МОЗ України 20.09.01 №137. Київ; 2001; 244 с.

12. Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів, затверджені наказом МОЗ України 02 лютого 2016 року № 55 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.20 р. за №567/34850. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-20#Text.

 

Стаття надійшла до редакції 15.06.2021 р.