Механізми детоксикації ксенобіотиків: підтримка балансу детоксикації компонентами продуктів харчування рослинного походження

  • Автори: С.Т. Омельчук, Н.В. Велика, В.М. Залеський
Завантажити прикріплення:

С.Т. Омельчук1, Н.В. Великая1, В.М. Залеський2

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 
2Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМНУ, м. Київ

Резюме. У механізмах регуляції та захисту клітин від токсичного впливу ксенобіотиків (хімічних речовин, металів, радіації) та ендогенних електрофільних, генотоксичних сполук велику роль відіграє фактор транскрипції Nrf2, який контролює експресію великого числа (приблизно 100) захисних генів. Активність Nrf2 залежить від ксенобіотиків та електрофільних сполук і пригнічується специфічним регресивним білком убіквітинлігази Cul2. Електрофільні сполуки модифікують чутливі тіолові групи Кеарі, що в свою чергу пригнічує здатність цього білка інгібувати Nrf2. Сигнальна система Кеар1/Nrf2 також бере участь у негативній регуляції транскрипційної активності NF-кВ і пригнічує залежну від цитокінів індукцію прозапальних генів. Природні активатори сигнальної системи Keap1/Nrf2 можуть бути застосовані для профілактики і лікування багатьох захворювань людини. Найбільш відомими природними активаторами системи Keap1/Nrf2 є куркумін, кверцетин, ресвератроли, сульфорафан. Найбільш ефективними є активатори Keap1/Nrf2 — тритерпеноїди — похідні олеанолієвої кислоти.
Ключові слова: ксенобіотики, захисні гени, тіоли, електрофіли, детоксикація, Keap1, Nrf2, Nf-kB, AhR, PPAR, біотрансформація ксенобіотиків, компоненти їжі рослинного походження.

1 (42) - Оригінальні дослідження