Редакційна колегія

Смоляр В.І.
д. мед. наук, професор, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ, головний редактор

Проданчук М.Г.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ, науковий редактор

Петрашенко Г.І.
к. мед. наук, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ, відповідальний секретар

Власик Л.І.
д. мед. наук, професор, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Чернівці

Голодняк В.О.
к. техн. наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, м. Харків

Жмінько П.Г.
д. біол. наук, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ

Єсіна Л.М.
Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії, м. Керч

Карпенко П.О.
д. мед. наук, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Коваленко В.М.
д. біол. наук, професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Корзун В.Н.
д. мед. наук, професор, Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України, м. Київ

Косенко Ю.М.
д. біол. наук, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

Лобода Ю.І.
д. біол. наук, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ

Мельничук С.Д.
д. біол. наук, професор, член-кор. УААН, Український навчально-науковий інститут якості біоресурсів та безпеки життя, м. Київ

Омельчук С.Т.
д. мед. наук, професор, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ

Отт В.Д.
д. мед. наук, професор, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ

Подрушняк А.Є.
к. мед. наук, ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ

Притульська Н.В.
д. техн. наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Харченко Н.В.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Хотимченко С.А.
д. мед. наук, професор, Науково-дослідний інститут харчування РАМН, м. Москва, Російська Федерація

Чміль В.Д.
д. біол. наук, 
ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", м. Київ

 

Редакційна рада

Проданчук М.Г. – голова редакційної ради

Безруков В.В.

Бобильова О.О.

Бережнов С.П.

Горжеєв В.М.

Мельничук Д.О.

Коцюмбас І.Я.

Роїк М.В.

Тронько М.Д.

Фролов А.Ф.